Integritetspolicy för SyntaxPixel Webbyrå

Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy för SyntaxPixel Webbyrå beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller svara på förfrågningar. Vi informerar alltid om syftet med insamlingen och lagrar endast informationen så länge det är relevant för det ändamål det samlades in för.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används endast för att tillhandahålla våra tjänster, kommunicera med dig och förbättra din upplevelse hos oss. Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part och använder dem endast i enlighet med dina förväntningar och gällande lagstiftning.

Dela av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter. Innan vi delar dina uppgifter med andra parter, kommer vi att informera dig om syftet och be om ditt samtycke.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse. Vi regelbundet granskar och uppdaterar våra säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina uppgifter skyddas på bästa möjliga sätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet granska policyn för att hålla dig informerad om eventuella ändringar. Senast uppdaterad: Söndag 24 mars 2024